Търсене в този блог

четвъртък, 19 декември 2013 г.

Доскоро виждане, братя - Долорес Ибарури

 

Прощално слово на Долорес Ибарури – Пасионария, произнесено на 29 октомври 1938 г. при изпращането на интербригадистите в околностите на Барселона 

 

   Много трудно е да се произнесет думи на раздяла, от­правени към героичните интербригадисти, за това, що са, за това, що представляват.

   Чувство на тъга, на безкрайна скръб свива гърлата ни.

   Тъга по тези, които си отиват: войници на най-високия идеал, на човешката преданост, прокудени от своите родни страни, преследвани от тиранията на всички народи. . .

   Скръб по онези, които остават тук, завинаги обгърнати в нашата земя, завинаги живеещи в дълбините на сърцата ни, обкръжени с ореола на вечната ни признателност.

   От всички народи, от всички раси дойдохте при нас, като наши братя, като деца на безсмъртна Испания. В най-тежките дни на нашата война, когато столицата на Испанската република беше застрашена, вие, храбри другари интербригадисти, с вашия героизъм и дух на себепожертвувание допринесохте да я спасим.

   И Харама, и Гвадалахара, и Брунете, и Белчите, и Леванте, и Ебро възпяват с безсмъртни строфи достойн­ството, себеотрицанието, устрема, дисциплината на мъ­жете от интернационалните бригади.

   За първи път в историята на борбите на народите сме свидетели на явление, поразително по своето величие — формирането на интернационални бригади за- спасяване свободата и независимостта на една застрашена страна, на нашата Испания.

   Комунисти, социалисти, анархисти, републиканци, мъже от разни цветове, от различни идеологии, от проти­воположни религии, но всички любящи дълбоко свобо­дата и справедливостта, дойдоха да ни предложат своята помощ безусловно.

   Дадоха ни всичко: своята младост или своята зрелост, своето знание или своята опитност, своята кръв и своя живот, своите надежди и своите въжделения. . . И нищо не искаха. Те искаха само едно място в борбата, жаду­вайки честта да умрат за нас.

   Знамена на Испания ! Поздравете толкова герои ! Преклонете се пред толкова мъченици !. . .

   Майки ! Жени ! Когато преминат годините и се заличат раните на войната, когато споменът за скръбните и кър­вави дни се стопи в едно настояще на свобода, мир и бла­годенствие, когато злобата се притъпи и гордостта на сво­бодната родина бъде еднакво чувствувана от всички ис­панци, говорете на вашите деца, говорете им за тези мъже от интернационалните бригади !

   Разкажете им как, прекосявайки морета и планини, граници, пазени от щикове и зли, дебнещи в нощта кучета, жадни да забият в тях зъбите си, дойдоха в нашата родина като кръстоносци на свободата, за да се борят и умират за свободата и независимостта на Испания, за­страшена от германския и италиански фашизъм. Напус­наха всичко: любов, родина, дом, богатство, майка, жена, братя, деца и дойдоха при нас, за да ни кажат: „Ето ни ! Вашето дело, делото на Испания е също наше дело, дело на напредничавото и прогресивно човечество."

   Днес си отиват много, хиляди, имайки за втора родина земята на Испания, с чувство, овладяно от дълбока любов към всички испанци. Другари интербригадисти ! Полити­чески съображения, държавни съображения, доброто на същата тази кауза, за която вие с безгранично благород­ство предложихте кръвта си, ви карат да се върнете кой у дома, кой в емиграция. Можете да си отидете горди. Вие сте историята, вие сте легендата, вие сте героичният пример на солидарността и отзивчивостта на демокрация­та против скритостта и приспособленческия дух на онези, които погазват принципите на демокрацията, гледайки касите със съкровища или индустриалните акции, които искат да избягнат всеки риск.

   Не ще ви забравим ! И когато цъфне маслината на мира, препълнени с лаврите на победата на Испанската репуб­лика, върнете се ! Върнете се при нас, защото утре ще намерят родина онези от вас, които нямат родина, прия­тели; онези, които са принудени да живеят, лишени от приятелство, и всички, всички ще намерят любовта и благодарността на целия испански народ, който днес и утре вика с ентусиазъм:

   Да живеят героите от интернационалните бригади !