Търсене в този блог

петък, 5 май 2017 г.

БЪЛГАРСКИТЕ КАПИТАЛИЗМИ – проф. д.ф.н. Васил Проданов

 

 

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА БЪЛГАРСКИЯ КАПИТАЛИЗЪМ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО ДО 1944 И НА ТОЗИ СЛЕД 1989 Г.
Васил Проданов. Българските капитализми, В: Годишник на УНСС, С. 2014

 

 

 

 

 

Целият материал виж тук:

http://unwe-research-papers.org/uploads/ResearchPapers/Research%20Papers_vol3_2014_No1_V%20Prodanov.pdf?fbclid=IwAR07-tGtGOFoDT7ZsxBhtuOHfYgIwcka5prdYTq1z97tyFAdEYh7EBcYAwU