Търсене в този блог

четвъртък, 19 септември 2019 г.

Ливадийското послание за мир призовава историята и резултатите от Втората световна война да не бъдат изопачавани

V Международен хуманитарен ливадийски форум, който се проведе в Ялта на 3-5 юни 2019 година, за първи път прие  Ливадийско послание за мир.

 

Участниците във форума призоваха към укрепване доверието между народите и разширяване взаимодействието между държавите в културно-хуманитарната сфера.

В посланието за мир участниците в Ливадийския форум осъдиха опитите за реставрация на идеологията на нацизма и фалшификация на историята, обърнаха се и към световната общност с предложение в проекта за резолюция на 74-та сесия на Генералната асамблея на ООН да бъде включен тезиса за признаване победата над нацизма във Втората световна война за част от световното наследство на човечеството, а паметниците на борците с нацизма във всички страни – за световен мемориал на човечеството.

 

                        ЛИВАДИЙСКО ПОСЛАНИЕ ЗА МИР

 

Ние, участниците в V Международен хуманитарен ливадийски форум, който се състоя на 4-5 юни 2019 година в град Ялта, където е проведена Кримската (Ялтенска) конференция от 1945 година, заложила основите на следвоенното устройство на света, сме представители на Федералното събрание на Руската федерация, на правителството на Руската федерация, на експертните и гражданските общности, на организациите на съотечествениците, живеещи в чужбина, на различни чужди държави и,

изразявайки стремежа към укрепване идеалите на мира и справедливостта, както и към изпълнение задачите за внедряване в съзнанието на хората на идеите за защита на мира, утвърдени в Устава на ЮНЕСКО,

признавайки необходимостта от строго спазване на общопризнатите принципи и норми на международното право от всички държави за съхранението на мира в целия свят,

осъзнавайки важността на народната дипломация в делото за подобряване на взаимоотношенията между народите и страните, базирани на принципите на уважението и взаимноизгодното сътрудничество,

призовавайки към укрепване доверието между народите и страните, подпомагайки сближаването на културите и разширяването на взаимодействието между държавите в културно-хуманитарната сфера,

изразявайки своето безпокойство от осъзнатото изопачаване в редица държави на историческата истина за събитията от Втората световна война,

решително осъждайки опитите за реставрация на идеологията на нацизма, за разпространение на расизма и ксенофобията,

призовавайки държавите и международните организации, както и световната общественост тържествено да отбележим през 2020 година 75-та годишнина от края на Втората световна война,

адресираме настоящето послание до ръководителите на държавите, парламентаристите, международните правителствени и неправителствени организации, обществените дейци, учените, дейците на културата и образованието, до всички онези, които смятат запазването на мира на нашата планета за главна мисия на човечеството.

Убедени сме, че многополярният свят без войни през ХХІ век може и трябва да стане реалност при наличието на политическа воля на всички държави-членки на Организацията на обединените нации. Необходимо е да бъдат спрени процесите, разрушаващи хуманитарните и ценностните основи на човешкото общество чрез фалшифициране на историята, чрез насаждане в политиката, икономиката, хуманитарната сфера на екстремистки идеологии и двойни стандарти.

В съвременната история подобен подход вече доведе до разпадането на цели държави, до масови жертви сред гражданското население, до безбройни потоци от бежанци, до унищожаване и разхищаване на обекти от световното културно наследство.

Ние сме уверени, че тези гибелни процеси могат да бъдат прекратени само със съвместни усилия, и молим да подкрепите инициативата за провеждане през 2022 година в Руската федерация на световна конференция за междурелигиозен и междуетнически диалог в съответствие с резолюция 72/278 на Генералната асамблея на ООН „Взаимодействие между Организацията на обединените нации, националните парламенти и Междупарламентарния съюз“, приета на 22 май 2018 година с цел организиране на открита дискусия за пътищата на укрепване доверието между народите и подкрепа на всеобщия мир.

Предлагаме включването в проекта за резолюция на 74-та сесия на Генералната асамблея на ООН „Борба с героизацията на нацизма, неонацизма и други видове практики, които способстват за ескалацията на съвременните форми на расизма, расовата дискриминация, ксенофобията и свързаната с тях нетърпимост“ на тезиса за признаване победата над нацизма във Втората световна война за част от световното наследство на човечеството, а паметниците на борците с нацизма във всички страни – за световен мемориал на човечеството.

 

 

От участниците в V Международен хуманитарен ливадийски форум, 3 – 5 юни 2019 г.