Търсене в този блог

понеделник, 17 октомври 2016 г.

СЕТА не е прогресивното споразумение, за каквото го представят

 

 

 

Позиция на 18 членове на Европейския парламент от различни политически групи

 

Според защитниците на СЕТА споразумението ще усъвършенства международните стандарти и ще създава работни места. И двете твърдения са неверни.

Тогава, когато стартираха преговорите за трансатлантическа търговия, и европейските, и американските лидери така и не разбраха защо станаха мишена на вълната от скептицизъм сред обществото. Те твърдяха, че този път няма да е като НАФТА. Северноамериканското споразумение за свободна търговия причини закриването на работни места в производството, натиск върху заплатите, ерозия на стандартите и защитата на потребителите, както и превръщането на Канада от страна на дребни фермери в един от най-големите производители на ГМО-продукция.
Днес, след като Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между ЕС и Канада (СЕТА) вече е готово и публично достъпно, всеки може да прецени дали тези официални твърдения са достоверни или по-скоро са били част от политическия маркетинг. Според еврокомисаря по търговията Сесилия Малмстрьом СЕТА "ще повиши стандартите" и "ще създаде работни места". Кристия Фрийланд, канадският министър на външната търговия, дори твърди, че СЕТА е "прогресивно споразумение", защото е израз на "прогресивни ценности".
Всъщност, ако тези преговори наистина бяха за вдигане на летвата, същевременно създавайки  равенство в разпределението на благата, естествено е да се запитаме защо бяха водени по толкова непрозрачен начин? Редовите парламентаристи както на национално, така и на европейско ниво нямаха достъп до дискусиите, а мандатът за преговорите, даден от Съвета на Еврокомисията, бе оповестен публично едва след като споразумението бе сключено.
Ако СЕТА наистина беше "прогресивно споразумение", защо спонсорите му се страхуват да се изправят пред изпита на демокрацията? Независимо че националните и регионалните парламенти ще трябва да одобрят СЕТА, 90% от споразумението (т.е. онези клаузи, които са "изключителна компетенция" на ЕС) ще влязат в сила преди техния вот. И дори ако един или няколко парламента решат да отхвърлят СЕТА, "временното прилагане" ще продължи да бъде в сила за тези "въпроси на ЕС".
Противно на официалните твърдения, никой не е в състояние да докаже, че СЕТА може да създава просперитет и работни места. Официалната оценка на въздействието за устойчивост (SIA) показва ръст на БВП само с 0,03, а други независими проучвания по по-реалистичен модел на ООН сочат отрицателни икономически последици и загубени над 200 хиляди работни места в ЕС. Независимо че Европейската комисия твърди, че СЕТА главно подкрепя малките и средните предприятия - всъщност 99% от тях не изнасят продукцията си отвъд Атлантика, мнозина се страхуват, че ще загубят бизнеса си в ЕС поради конкуренцията на големите канадски компании.
Така че споразумението между ЕС и Канада определено не създава благосъстояние. Изправени пред това опровержение, проводниците на СЕТА откриват друга отбранителна линия: те твърдят, че преди всичко искат да създадат високи стандарти за международна търговия заедно с единомишленици като Канада, срещу дъмпинга от Китай. Но и тук текстът на споразумението не свидетелства за такова намерение: здравните стандарти не се усилват, защото "предпазният принцип" никъде не се споменава; ЕС и Канада не се ангажират по-добре да защитават социалните и трудовите права; ангажиментите ни по отношение на климата според COP21 са в разрез със СЕТА, което би довело до увеличаване на емисиите на парникови газове.
По същество търговското споразумение между ЕС и Канада противоречи на онова, от което Европа, разклатена от нарастващите неравенства и срива на публичните инвестиции и услуги, всъщност се нуждае. На практика СЕТА насърчава либерализацията вместо защитата и възстановяване на регулацията. То също отслабва нашите правни системи и способността на държавите да провеждат публична политика. Пример: докато европейските фермери зоват за повече защита във вътрешния пазар на ЕС, СЕТА отваря нови безмитни квоти за канадското телешко и свинско месо за общо 140 хил. т годишно.
Най-лошото е, че след три десетилетия на дива глобализация, които създадоха у много граждани усещането, че техните правителства са напълно неспособни да я овладеят, решенията на правителствата относно публичната политика ще бъдат допълнително спъвани от мултинационални компании, включително по законови пътища. Новата ICS-система за решаване на инвестиционните спорове не е по-различна от предходната ISDS-процедура за защита на инвеститорите. И двете са ненужни и опасни: точно както Transcanada съди правителството на Обама, защото сложи край на проекта Keystone XL, канадски компании биха могли законно да предявяват искове към Германия, Франция или всяка друга европейска страна за компенсации, ако последните предприемат мерки, които засягали техни "законни очаквания".
Заслужава да се отбележи, че Германската асоциация на съдиите остро поставя под въпрос съвместимостта на тази паралелна юрисдикция с правния ред на ЕС и настоява Комисията, националните правителства или Европейският парламент да поискат от Съда на ЕС правно становище относно нейната съвместимост с европейското право. При това съществуват сериозни съмнения относно независимостта и квалификацията на ICS-съдиите - предвижда се например да им бъде заплащано на дневна база; освен това под въпрос се поставя правото на държавите да регулират в интерес на обществото.
Както Европейската комисия, така и страните членки добре съзнават нашите аргументи. Фактът, че Еврокомисията реши да изготви "тълкувателна декларация" за доизясняване на клаузите на СЕТА, доказва, че нашите твърдения са добре обосновани. Само че текстът й избягва главното. Той е по-скоро димна завеса, която според експерти по международно право няма нито правната тежест, нито амбицията да адресира някои от най-спорните аспекти в СЕТА - дори комисията призна, че по-скоро става дума за средство за комуникация. Декларацията нито се противопоставя на механизма за либерализация на услугите, нито споменава предпазния принцип, нито адресира целите по защита на климата и т.н.
Ние продължаваме да сме убедени, че СЕТА не е онова споразумение, от което Европа се нуждае. Като смятаме, че СЕТА е опасно за нашата демокрация, нашата икономика, нашите стандарти и нашата околна среда, същевременно вярваме, че може да има добра търговска регулация на търговията, особено на многостранно равнище. Ние сме твърди привърженици на многостранните търговски споразумения, които носят реални ползи за работниците и потребителите, регулират глобализацията, съвместяват усилията срещу глобалното затопляне, защитават нашите норми, като при това съхраняват демократичните ни модели. Всеки друг вид споразумение трябва да бъде отхвърлено и ние ще се борим за това.

Публикацията е подписана от евродепутатите:

Мария Арена, S&D (Белгийска социалистическа партия)
Гийом Бала, S&D (Социалистическа партия, Франция)
Юго Байет, S&D (Белгийска социалистическа партия)
Серджо Коферати, S&D (Италия)
Фабио де Мази, GUE/NGL ("Ди Линке", Германия)
Яник Жадо, Greens/EFA (Европейска екология, Франция)
Ева Жоли, Greens/EFA (Европейска екология, Франция)
Дитмар Кьостер, S&D (Социалдемократическа партия, Германия)
Стелиос Кулоглу, GUE/NGL (СИРИЗА, Гърция)
Курцио Малтезе, GUE/NGL (Италия)
Флорент Маркелеси, Greens/EFA (EQUO-Зелени, Испания)
Еманюел Морел, S&D (Социалистическа партия, Франция)
Ан-Мари Миньор, GUE/NGL (Социалистическа партия, Холандия)
Димитриос Пападимулис, GUE/NGL (СИРИЗА, Гърция)
Георги Пирински, S&D (Българска социалистическа партия)
Марк Тарабела, S&D (Белгийска социалистическа партия)
Ернест Уртасун, Greens/EFA (Инициатива за Каталония-Зелени, Испания)
Моника Вана, Greens/EFA (Зелените, Австрия)

------
* Позицията по Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между ЕС и Канада (СЕТА) е инициирана от Прогресивния форум в Европейския парламент и е синтез на заключенията от дискусията по СЕТА, организирана от Форума в ЕП в началото на септември.  Позицията се публикува във водещи европейски издания


Източник: вестник ДУМА, 17 октомври 2016 г.

 


 

Споразумението между Евросъюза и Канада, както и сходната сделка между ЕС и САЩ предизвикват широко обществено недоволство