Търсене в този блог

неделя, 19 май 2019 г.

Димчо Дебелянов – гениален български лирик

 

 

Думи на Матей Шопкин

Надвесен над белия лист, в ранната есен на 2015 година някаква чудодей­на магия ме връща към далечните ми юношески времена, когато в старопрестолния Търновград откривах големите поети на България. И мигом в паметта ми прозвучават стихотворенията „Татковина" от Петко Р. Славейков, „Хаджи Димитър" от Христо Ботев, „Аз съм българче" от Иван Вазов, които знаех наизуст от детските си години. И редом с тези велики и незабравими творби прозвучават и „Неразделни" от Пенчо Славей­ков, „Две хубави очи" от Пейо Кр. Яворов, „Тайната на Струма" от Теодор Траянов, „Тихият проле­тен дъжд" от Николай Лилиев, „Събуди ме в прохладните утри­ни, майко" от Христо Ясенов, „Да бъде ден!" от Христо Смирненски, „Търново" от Асен Разцветников, „Вяра" от Никола Вапцаров...

И сред този великолепен хор от безсмъртни поетични творения, сред тази изумителна вселена, озарена от ярки съзвез­дия, с трогателна мелодичност и красота прозвучава и „Да се завърнеш в бащината къща" от Димчо Дебелянов...

Щяха да отминат години и десетилетия, щях да откри­вам и други големи български и световни поети, но винаги, при всички радостни или тъжни об­стоятелства на моя живот „Да се завърнеш в бащината къща" и другите стихотворения на Димчо Дебелянов щяха да останат све­щена сърцевина на моята чиста, съкровена и трайна юношеска обич...

Всъщност, подобни открове­ния са изричани от много бъл­гарски поети, белетристи, лите­ратурни критици. И от безброй почитатели на истинската поезия. И винаги в тези откровения при­състват изрази като най-нежният, най-обичаният „поет на жизнения подвиг", по думите на неговия приятел Людмил Стоянов. И същевременно - един от най-загадъчните ваятели на мерената реч... Защо?...

Защото Димчо Дебелянов, чиято рождена люлка е залюляна под купола на възрожденска Копривщица, още от ранните си години е изпитал и непоносима бедност, и горчива неправда. Но е останал извисен от благород­ната сила на българския дух, на българската обреченост към ста­родавните скрижали на своя хрис­тиянски род, към всички „скрити вопли" на своите съвременници. И неслучайно в стихотворението „Черна песен" пише:

Аз умирам и светло се раждам –

разнолика, нестройно душа,

през деня неуморно изграждам,

през нощта без пощада руша.

 Изграждам и руша!... Ето, спо­ред мен, двата съдбовни полюса в неговия житейски и творчески път. В поезията си той изграж­да пленителен свят на обич, на хармония, на доброта. Но след черните мисли, които му тежат, не иска нищо да си спомни. И въпреки скръбните си детски дни в Пловдив, въпреки че броди из столичния град „бездомен и самин", в себе си намира сили да изповяда: 

В тревожна мечта се унасям

 и виждам през горестен сплин,

 че в някаква светла страна

съм на бога най-светлия син.

Този най-светъл син на бога, този магьосник на поетичните съновидения не може да забрави нито бащината си къща в Коприв­щица, нито „тихия двор,/ тихия дом в белоцветните вишни" в Со­фия, нито онази приказна „Гора", „дето плавно излъчва слънцето стрели...".

Като слънчева стрела в душа­та на поета се впива и заблестява онази божествена изповед пред любимата девойка:

Аз искам да те помня все така:

бездомна, безнадеждна и унила,

в ръка ми вплела пламнало ръка

и до сърце ми скръбен лик склонила.

До сърцето на поета скръбен лик е склонила и най-младата, най-святата жена на този свят - майката. В прочувствената по­редица от прекрасни лирически прозрения като „Светъл спомен" и „Молитва", „Спи градът" и „Пом­ниш ли, помниш ли тихия двор", „На Пенчо Славейков" и „Под сурдинка", поемата „Легенда за разблудната царкиня" и послед­ната си „Сиротна песен" поетът е създал и „Да се завърнеш в бащината къща" - един бисерен шедьовър в българската поезия:

Да се завърнеш в бащината къща,

когато вечерта смирено гасне

и тихи пазви тиха нощ разгръща

да приласкае скръбни и нещастни.

 

Кат бреме хвърлил черната умора,

що безутешни дни ти завещаха –

ти с плахи стъпки да събудиш в двора

пред гостенин очакван радост плаха

 

Да те пресрещне прага на прага

и сложил чело на безсилно рамо,

да чезнеш в нейната усмивка блага

и дълго да повтаряш: мамо, мамо...

 

Това е Тя - родната Дебелянова майка Цана Илиева от Коприв­щица. Това е и Родината, която

Венци от слънчеви цветя

в долини слънчеви плете

и в кротък унес чака тя

да дойде нейното дете.

 

Да дойде!... Но откъде да дойде?... През януари 1915 г. Дебелянов заминава доброволец на Южния фронт. И там - сред ожесточените битки, под черните покрови на смъртта, поетът сътво­рява едни от най-съвършените си песни. И под жестокия писък на куршуми и шрапнели се увен­чава неговата пророческа „Тиха победа", озарена от лъчистата му „Светла вяра"...

На 2 октомври 1916 г. тази светла вяра бе погасена от вражи куршум. Но жива остана великата му утеха, че „смъртта в победа ще дочака". Остана и бленува­ното му завръщане и в бащината къща, и в признателната душа на България...

И аз - един от съвременните българи, които благоговеят пред жизнения и творчески подвиг на Димчо Дебелянов, с дълбоки тре­пети в сърцето си изричам, че той е и най-нежният, и най-обичаният гениален български лирик, чието име блести и навеки ще блести в безсмъртния бронзов батальон на българската художествена литература!...