Търсене в този блог

четвъртък, 25 юни 2015 г.

Започна подписка срещу разполагането на чужд военен контингент у нас

 

 

 

 

Инициативен комитет от юристи, журналисти и граждански активисти започна национална гражданска инициатива срещу разполагането на чуждестранeн военен контингент на територията на България. Подписката е по идея на гражданското непартийно движение "Модерна България" и е по реда на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт. Тя ще бъде внесена в НС и МС, които трябва да се произнесат. Инициаторите на гражданската акция се обявяват срещу това България да става "плацдарм за чужди геополитически цели и домогвания, от което биха пострадали дългосрочните национални интереси".


В инициативния комитет участват представителите на "Модерна България" Борислав Цеков, Петър Кичашки, Здравка Кръстева, Росен Георгиев, политологът Иво Инджов, журналистът Александър Симов, главният редактор на сайта "Поглед.инфо" Румен Петков, депутатът от VII ВНС Еленко Божков, предприемачът Георги Дренчев и др.

 

 Призив на инициативния комитет:

 

Уважаеми граждани на България!

 

В днешните сложни и тревожни времена, когато на международната арена се разгаря остро противопоставяне и даже започна нова надпревара във въоръжаването, сме изправени пред един общ дълг: Да не допуснем превръщането на България в плацдарм за уреждане на чужди геополитически цели и домогвания, от което биха пострадали дългосрочните национални интереси.

Да опазим нашата Родина от въвличане във враждебни действия срещу други държави и да не допускаме тайни споразумения в такава насока. Да предотвратим превръщането на страната ни в мишена било на ответните мерки на други държави, било на ислямския тероризъм. Ние разбираме суверенната позиция на други държави, които имат свои опасения и напрежения в отношенията с Русия.

Но сме категорични, че и те трябва да уважават суверенните интереси на България. Националната сигурност на нашата страна не е заплашена нито пряко, нито косвено от Руската федерация. Затова нищо не налага разполагане на чуждестранни военни контингенти на българска територия. Подобни действия, съвсем естествено, могат да предизвикат ответна защитна реакция и биха довели до нежелано влошаване на традиционно добрите двустранни отношения между България и Русия.

Нещо повече разполагането на чужд военен контингент у нас би могло да превърне страната ни наистина във „фронтова държава“ и по отношение на ислямския тероризъм. В условията на икономическа криза, подобни действия биха се отразили неблагоприятно и върху туристическата индустрия и чуждестранните инвестиции. Членството в НАТО не означава безропотно изпълнение на чужди геополитически цели и задачи. Над всичко трябва да е националния интерес и уважението към достойнството на българския народ и суверенитета на България.

Ето защо, ние участниците в настоящата подписка, се обръщаме към българските власти – към Народното събрание и Министерския съвет – с категорично настояване: Да не се допуска разполагане на чуждестранни тежки въоръжения и войскови части на територията на България, които са насочени към други държави.

Призоваваме всички наши съграждани, които споделят тази позиция, независимо от политически и други различия, да се присъединят към нея, полагайки подпис в Националната гражданска инициатива, която ще бъде внесена в парламента и правителството.

 


 

 

 

 

 

 Изтеглете бланка за събиране на подписи от тук - http://dvizhenieto.org/wp-content/uploads/2015/06/blanka.pdf


Събраните подписи изпратете на адрес: София, ул. "Бачо Киро" 57, ет. 1-2, За Движение "Модерна България".


Или сканирайте и изпратете на e-mail: nenavoinata@mail.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативни  основания – извадка :

ЗАКОН ЗА ПРЯКО УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ И МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Национална гражданска инициатива

Чл. 44. (1) Чрез национална гражданска инициатива гражданите правят предложения до Народното събрание или до органите на централната изпълнителна власт за решаване на въпроси от национално значение.

(2) Националната гражданската инициатива се осъществява чрез подписка, организирана от инициативен комитет на територията на цялата страна.

 

Чл. 49. (1) Подписката съдържа:

1. одобреното предложение, което е обект на подписката;

2. протокола по чл. 45, ал. 3 или чл. 47, ал. 3;

3. бланките със събраните подписи на граждани.

(2) Бланката за подписката по чл. 45, ал. 1 и чл. 47, ал. 1 съдържа на всеки лист:

1. наименованието на общината, района, кметството или населеното място, където се събират подписите;

2. пореден номер.

(3) В бланките гражданите с избирателни права вписват трите си имена, ЕГН, постоянния или настоящия адрес и полагат саморъчно подпис.

(4) На отделен ред в бланката се отбелязва, че личните данни няма да се използват за други цели, освен за гражданската инициатива. В графа "забележки" се вписват и данните на придружителя, ако лицето е с физически или зрителни увреждания и има нужда от помощ при изразяване на волята си.