Търсене в този блог

събота, 25 август 2018 г.

Богатите в политиката

 


Дискусия на  членове на Клуб „24 май“ на среща в Банско от 16 август 2018 г.

първа част - https://www.youtube.com/watch?v=FvucwWeGuWA

втора част - https://www.youtube.com/watch?v=CHZBXLjdVTc

трета част – https://www.youtube.com/watch?v=cfa-1UDa-h0


Каква е връзката „богат – политика“ у нас? Какви са особеностите на българския капитализъм? Как и доколко българският капитал влияе върху българската политика? Какво е възможното и желаното бъдеще на тези взаимоотношения?