Търсене в този блог

петък, 13 март 2015 г.

ТПТИ – харта за дерегулации, атака срещу работните места и край на демокрацията

 

 


Когато през пролетта на 2014 г. беше публикувано първото издание на тази брошура, малцина можеха да предвидят, че Трансатлантическото партньорство в областта на търговията и инвестициите (ТПТИ) скоро ще се превърне в една от най-горещите политически теми в Европа. Само една година по-късно настоящата брошура бе отпечатана на девет европейски езика и бяха разпространени десетки хиляди копия, а хиляди други хора изтеглиха текста от интернет. Самото партньорство се превърна в щекотлив политически въпрос в много страни, а нарастващият интерес на медиите подхранваше обществените страхове от значителните рискове, което то крие.

Подробно описаните в настоящата брошура опасения остават валидни и днес, също както когато тя бе публикувана за първи път, тъй като цялостният проект за партньорството остава непроменен. Поради тази причина, това издание възпроизвежда съвсем точно оригиналния текст, с посочване на всички препратки, за да се осигури достъп на читателите до основните източници, на които се основава настоящият анализ.

Въпреки това, политическите събития през изминалата година допринасят за по-добрата представа за цялостното значение на ТПТИ и вероятното му въздействие върху обществото и околната среда. Настоящият предговор очертава тези събития, отново с позоваване на основните източници, за да предостави на читателите пълния набор от материали за оценка на заплахата, която това партньорство представлява.

Брошурата е издадена на девет езика. Сега и на български. С нови допълнения от автора.   Разпространени десетки хиляди копия. Хиляди други хора изтеглиха текста от интернет.

Пълният текст на брошурата можете да изтеглите от тук.

Преводът е на Илиян Станчев. Редактор – Чавдар Найденов и Даниела Пенкова.

 Издава се от Фондация „Роза Люксембург” в сътрудничество със сдружение „Солидарна България“.

Авторът Джон Хилъри е изпълнителен директор на „Война с лишенията”. През последните 20 години той пише по въпроси, свързани с търговията и инвестициите. През 2013 г. е назначен за хоноруван професор в колежа по политика и международни отношения на Нотингамския университет.
Новата му книга „Бедността при капитализма: икономическата криза и борбата за бъдещето“ беше публикувана през октомври 2013 г. от издателство „Плуто прес”.

 

Източник на информацията: „Солидарна България”