Търсене в този блог

вторник, 11 ноември 2014 г.

Доклад на проф. Искра Баева

 

 

представен в рамките на конференция под надслов "25 ГОДИНИ: КАКВО ?",
организирана от ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО – БАН, СЕКЦИЯ „СОЦИАЛНИ ТЕОРИИ, СТРАТЕГИИ И ПРОГНОЗИ”, София, 5 и 6 ноември 2014 г.

https://www.youtube.com/watch?v=ZSZAUt1hads&feature=youtu.be