Търсене в този блог

четвъртък, 31 октомври 2013 г.

Път към отговорите - Георги Пирински

За премълчаните откровения на заседанието на Софийската градска конференция на БСП

   Заседанието на Софийската градска конференция на БСП на 26 октомври изпълни дневния си ред, но не стана форум за критичен анализ на поредица от премълчани въпроси - защо само партията не е имала през последните двайсет години нито кмет, нито мнозинство в Общинския съвет; защо, независимо от нашите успехи, БСП трайно се задоволява с мястото на втора политическа сила в столицата; защо са обезличени основните партийни организации... На тази поредица "премълчани откровения отговор някой трябва да даде" 

Няма кой друг да тръгне към необходимите отговори освен всички ние, стотиците хиляди членове, съратници и симпатизанти на БСП в столицата - наистина огромна сила, способна да победи всеки противник, стига да е с твърда воля за победа, борбена организация и еднозначна цел - първо място на следващите избори. Но до нужните за такава кондиция отговори можем да стигнем не моментално, а само в резултат на процес, който включва, първо - ясното назоваване на висящите във въздуха проблеми; второ - отговорна дискусия не просто за решаването, а за изкореняването им; трето - категорични действия в новото направление, водещо не просто към най-много гласове, а към резултат, позволяващ лансирането на качествено нова политика за столицата, която да спечели подкрепата на голямото мнозинство граждани на София.
Несъмнено

отговорността за стартирането

на такъв процес е преди всичко на избраното от конференцията ново ръководство на столичната организация. В мотивите си на заседанието Калоян Паргов назова три опорни точки, на които ще гради дейността си - приемственост, последователност и действия. Но нека се вгледаме дали, така назовани, те са достатъчно надеждни отправни начала за такъв процес?
    Приемственост несъмнено е първото необходимо условие за успех. Партията ни е силна с над 130-годишната си история, в която непреходната ценност е безкористната служба в интерес на хората. Едни от най-светлите примери на тази отдаденост са героите и мъчениците на антифашистката съпротива, чиято саможертва сме длъжни да защитим на далеч по-висок глас и по повод на предстоящата 70-годишнина на 9 септември.
Но приемствеността може да се изроди в криворазбрана лоялност. Защото лоялността поначало не е еднозначна с верността. Лоялността се разбира по-скоро като привързаност към дадена персона, докато верността е към идеята, каузата и организацията, техен носител. Пред новоизбрания председател е предизвикателството да докаже, че не е бил "наложен", че изборът му няма нищо общо с хиперактивността на свръхмотивирани млади дейци във и извън заседателната зала, а е заслужил поста си благодарение на работата си последователно в махалата, като ръководител на района и като член на градското партийно ръководство и общински съветник, за което поначало е натрупал в актива си достатъчно свидетелства.
Последователност също несъмнено е съществен елемент на успеха. Една от главните причини за дълбокото недоверие на хората към политици и политика е задълбочилата се през изминалите десетилетия практика за прескачане от една партия в друга, за промяна на курса "на 180 градуса" на довчерашни застъпници на дадена политическа позиция. БСП съумя, независимо от компромиси и колебания, в основното да остане вярна на каузата на социалната справедливост - постижение, което си заслужава всячески да се укрепва и развива.
Но ако приемствеността не е съчетана с    

постоянно критично преосмисляне

на изминатия път, за да утвърждаваме работещото и едновременно - да се освобождаваме от всичко, което ни спъва и ни компроментира пред хората, тя се превръща във фактор, който в най-добрия случай ни задържа на сегашните ни позиции. Както пролича и на последната конференция, има широк спектър съществени въпроси, от това, каква демокрация отстояваме - либерална или напротив, до този, как собствено функционира процесът на подбор и развитие на кадрите.
Всъщност приемствеността трябва да съчетаем с разработката на нов стратегически курс за новото време, в което живеем, който да остави в миналото аргумента за нестандартните условия, обуславящи нестандартни решения и заключения. Вместо него да стъпим на действителните критерии и измерители за степен на политическо влияние и управленска ефективност, като еднозначно определящите ориентири за работата и оценка на резултатите, които постигаме.
Затова, наред с приемственост и последователност, в програмата на градската организация приоритетно място следва да заеме и промяната - не като периодично повтаряно заклинание, зад което резултатът се свежда до констатации от рода "колкото повече се променя - толкова повече си остава същото". Именно    

съдържателната промяна

изисква процес, който отговорно да бъде обоснован и внимателно подготвен, след което целенасочено и поетапно да бъде реализиран с една цел - пълна мобилизация за печеливша политика. За да загуби стойност "аргументът", че София си е синя и "толкова можем".
Сега ни предстои подготовката и провеждането на заседание на 48-ия конгрес в началото на 2014 г., което да утвърди политическите документи и да създаде необходимата организация за спечелване на предстоящите избори за Европейски парламент на 25 май следващата година. Пределно ясно е, че подготовката и резултатите от тези избори ще имат първостепенно значение за хода на политическите процеси тук, у нас - факт, който ни задължава да постигнем активност и мобилизация, характерни за решаващи национални избори, вместо обичайните при вот за Европарламент.
Това на свой ред предлага добър шанс да разгърнем в средите на партията, а след конгреса - и в обществото, интензивен процес на дискусии и предложения, насочени към успех на изборите и нови позиции сред столичани. На страниците на вестник ДУМА вече намериха място редица, предизвикващи интерес, мнения и публикации по актуалните въпроси на партията и на отговорностите й за нова перспектива за страната. Би било естествено вестникът да стане трибуна и фактор за избистряне на идеите и за единство на действията на всички тенденции в партията и на целия спектър ляво ориентирани среди и структури.
Защото еднозначно следва да отхвърлим хипотезата за зацикляне в повтарящи се избори за ръководство на градската организация - ясно е, че хоризонтът е местни избори 2015, за спечелването на които всички следва безрезервно да се впрегнем да съдействаме на новия председател на СГО и оглавяваното от него ръководство. За да скъсаме с проточилото се прекомерно дълго заседяване на сянка в опозиция и получим възможността да дадем нова перспектива на столицата - водещият импулс за старта на онази промяна, от която така остро се нуждае цялата страна!

 

Материал от вестник "Дума" - 1 ноември 2013 г.